DOKUMENTY PLACÓWKI

Wtorek 1 września 2020
 

Żłobek "Maluszkowo" 28.08.2020 roku otrzymał oficjalny wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Strzyżowa. Utworzony został w ramach projektu pn. "Żłobek Maluszkowo w Dobrzechowa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.4 RPO WP 2014-2020.

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Miejski w Strzyżowie.

Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Strzyżowie.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
INFORMACJA DLA RODZICÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 Pobierz
INFORMACJA RODO
 Pobierz
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA
 Pobierz
STATUT ŻŁOBKA
 
 Powrót do poprzedniej strony