ZAJĘCIA OFEROWANE W PRZEDSZKOLU

Sobota 4 stycznia 2020
 

Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne stwarzają możliwość zapoznania dzieci i rodziców z naszą placówką. Są to spotkania, w trakcie których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Oswajają się z nowymi koleżankami i kolegami, z nauczycielami przedszkolnymi oraz z nowym otoczeniem.

Rytmika

Zajęcia muzyczno-ruchowe, prowadzone przez osobą z wykształceniem muzyczno-pedagogicznym. Dzieci na zajęciach uczą się piosenek związanych m.in. z aktualną porą roku, grają na instrumentach muzycznych, uczą się prostych układów tanecznych oraz poznają podstawowe elementy muzyki.

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  są dość istotne dla rozwoju naszych podopiecznych ponieważ mają na celu likwidację wady lub zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała i utrzymanie sprawności fizycznej dziecka.

Język angielski

 Dzieci poznają na zajęciach podstawowe zwroty grzecznościowe oraz słowa z różnych grup tematycznych. Poprzez zabawę, piosenki i scenki rodzajowe dzieci w naturalny sposób zaczynają używać języka

 
 Powrót do poprzedniej strony